>
9:38 am - Monday August 15, 2022

ባንዳን እና አርበኛን እንለይ (ኤሊያስ ወንድሙ ፀሐይ አሳታሚ ድርጅት ባለቤት እና ኤዲቶሪያል ዳይሬክተር)

ባንዳን እና አርበኛን እንለይ

የዛሬው የሚዲያ ነፃነት በ66ቱም በ83ቱም በ2010ሩም አብዮት ነበር

የኦሮሞን ትግል ከአፍሪካ አሜሪካን የባርነት ስርዓት ጋር የሚያመሳስሉ

የስደት በረከትና መርገም

እግዚኣብሄር የፈጠረው ሰውን ነው

ጫት ቃሚ ትውልድ ብለው ረገሙን

Filed in: Amharic