>
2:50 pm - Sunday September 19, 2021

 መከላከያ ከጋዜጠኞች ላይ እጁን ያንሳ (ፍትህ መጽሔት)

1. «የተናደደ ወታደር ለሚወስደው እርምጃ ኃላፊነት የለብንም» በማለት በመግለጫቸው ላይ ወንበዴያዊ ሃይለቃል የተናገሩት ሜ/ጀነራል መሐመድ ተሰማ ፍትህ መፅሔት  እንዲህ ተችታቸዋለች።

 

2.  መከላከያ ከጋዜጠኞች ላይ እጁን ያንሳ

 

Filed in: Amharic