>
5:13 pm - Tuesday April 19, 5555

ሰልፉ የእግዚአብሄር ነው!!! (ሀብታሙ አያሌው)

ሰልፉ የእግዚአብሄር ነው!!!
ሀብታሙ አያሌው
በፍቅሩ ጥላ ሥር ቆመናልና ፈጣሪያችን ሊያጠፉን በተማማሉ በታኞቻችን አይተወንም!!! 
 —
ዛሬ ጎህ ሲቀድ ጀምሮ በባሕር ዳር፣ ቢቸና፣ ቡሬ፣ እንጅባራ፣ መርዓዊ፣ ወልድያ፣ ፍኖተ ሠላም፣ ደባርቅ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃን፣ ቆቦ፣ ማጀቴ፣ ጫጫ፣ ውጫሌና፣ ላልይበላ  በእጅጉ አስገራሚ ትዕይንተ ተካሄደ።
በተጠቀሱት ከተሞች በምዕመናን እና በቤተ ክርስቲያኗ ላይ የሚፈፀመውን ግፍ እንዲቆም የሚጠይቅ ሠላማዊ ሠልፍ ነው እየተካሄደ የሚገኘው፡፡
በሰልፉ ላይ ከታዩት መልእክቶች፦
* “በቤተ ክርስቲያንና በምዕመኖቿ ላይ የሚፈጸመው ግፍና መከራ ይቁም!
* በቤተ ክርስቲያንና ምዕመኖቿ ላይ ግፍ የፈጸሙት በሕግ ይጠየቁ!
* ቤተክርስቲያን አትከፋፈልም !
* የህዝበ ክርስቲያኑን ድምፅ ያፈኑ ሚዲያዎች ይቅርታ ይጠይቁ !
* ከጥላቻ እንደማላተርፍ አውቃለሁ፡፡ አትንኩኝ! አልነካችሁም ነው የምለው፡፡
  *  ታሪካዊ ክህደት የማሰውን ጉድጓድ በተግባር የተፈተነ፣ በዕምነቱ ብቻ የሚዳኝ ፍቅር ይሞላዋል፡፡   * የልዩነትን ገደሎችና ሸለቆዎች፣ በታኞቹን የዘረኝነት በረሃዎች፤ በኢትዮጵያዊነታችን ፍቅር፣ ከፍቅራችንም ልብ በሚልቀው ኅብረትና ለጥቁር የሰው ዘር… ሁሉ የጽናት ምሣሌ በሆነው የአንድነት ኃይላችን እንሻገራቸዋለን፡፡
*   በፍቅሩ ጥላ ሥር ቆመናልና ፈጣሪያችን ሊያጠፉን በተማማሉ በታኞቻችን መዳፍ ውስጥ እስከወዲያኛው አይተወንም፡፡ …
  *   ከእንግዲህ ከዚህ የተሻለም፣ ይበልጣል የሚባልም ምርጫ የለኝም፡፡
   * የሚጠሉኝን አልጠላም፡፡ ይልቁኑ ቢራቡ ላጎርሳቸው፣ ቢጠሙ ላጠጣቸው፣ ቢታረዙ ላለብሳቸው በተግባር ዝግጁ ነኝ፡፡
  * የማልፈቅደው ማተቤን! ኢትዮጵያዊነቴን! እንዳይነኩና ዝቅ አርገው እንዳይመለከቱ ብቻ ፡፡
                              ———–///———–
…የሚሉ ናቸው፡፡
ይህንን በፍፁም ክርስቲያናዊ ስነምግባር እየቀረበ ያለ የመብት ጥያቄ ለመደገፍ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በማለዳ ወጥቶ እጅ ለእጅ ተያይዞ አጋርነቱን አሳይቷል።
ይህ እንዳይሆን የታሪክ ሰበዝ እየመዘዙ ግጭት ለመፍጠር ሲታትሩ የነበሩ አካላት በህዝቡ እንቢተኝነትና በጋራ መቆም ውጥናቸው ሲከሽፍ በይፋ ከተገለጠው ንዴታቸው ባሻገር የተለያየ አጀንዳ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው።
ምናልባትም ፎቶ ሾፖች ፤ የፈጠራ ወሬዎች፤ ለዚሁ አላማ የተዘጋጁ የበሬ ወለደ የፈጠራ ቪዲዮዎች ሊለቀቁ ይችላሉ።  እነዚህን አንዱ ሲከሽፍ በሌላው የሚገላበጡ የታሪክ ተቸካዮች በጥንቃቄ መከታተል እና ሙከራቸውን ማክሸፍ ተከታትሎ ማንነታቸውን ማጋለጥ  ትኩረት ይደረግበት ።
         #ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው !!
Filed in: Amharic