>
5:18 pm - Thursday June 16, 7616

የጃዋር ጠበቃ የደህንነት ሀላፊ ሆኖ ተሾሟል።

የጃዋር ጠበቃ የደህንነት ሀላፊ ሆኖ ተሾሟል።

ሚካኤ ተክለዮሀንስ
የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ከፍያለው ተፈራ የነበረውና የ 86 ንፁሃን ዜጎችን ተጨፍጭፈው እንዲገደሉ ያደረገውን ጃዋር ከለላ ለመስጠት ወጣቶችን ሰብስቦ “ጃዋር የኦሮሞ
ህዝብ ጠበቃ ነው፣ እሱን ምንም ነገር እንዲነካው አንፈቅድም፣ ከፋኖ ነጠቀን ለእናንተ መሳሪያ እናስታጥቃችኋል፤ ቄስ ትሁን ጳጳስ ቀጥቅጠን እስር ቤት እናስገባቸዋለን…. ” እያለ በVideo ሲዝትና ሲደነፋ የነበረው ከፍያለው_ተፈራ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ም/ዳይሬክተር ሆነው ተሾሟል።

“ጀዋርም ልጃችን ነው አብይም ልጃችን ነው እኛን እያባሉን ያሉት ነፍጠኞች ናቸው ኦሮሞም እራሱን ከወራሬዎች እንዲከላከል መሳሪያ እናስታጥቃለን አገሩም ምድሩም የኛ ነው ጠላቶቻችንን ጠራርገን እናስወጣለን” 

“የኦሮሚያ” ፖሊስ ኮሚሽነር 

 

Video

https://www.facebook.com/thefreeandthebraveamhara/videos/557792268301201/

Filed in: Amharic