>
7:58 pm - Monday May 29, 2023

ጋዜጠኛ ተመስገን እና ጋዜጠኛ ውብሸት እንኳን ደሳላችሁ

ጋዜጠኛ ተመስገን እና ጋዜጠኛ ውብሸት እንኳን ደሳላችሁ

ህብር ራዲዮ
የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እና የኢትዮጵያ ዳይጀስት ዋና አዘጋጅ  ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ የአመቱ የ2020 “Pen2Pen Örebro – Freedom of Expression Award”. ተሸላሚዎች ለመሆን በቅተዋል።
ሀሳብን በነጻ   ለመግለጽ ለሚደረገው ትግል አስተዋጽዎ በማድረጋቸው የአመቱ ተሸላሚዎች የሆኑት ጋዜጠኛ ተመስገን እና ጋዜጠኛ ውብሸት በተለያዩ ጊዜያት ለእስራት ቢዳረጉም ሙያዊ ኃላፊነታቸውን  ለአንድ አፍታም ባለማቋረጣችው   የአመቱ ተሸላሚዎች ሆነዋል።
እኤአ ከ1960ዎቹ  ጀምሮ  ለጋጋዜጠኞች የሚሰጠው ይህ ታላቅ ሽልማት ባለፈው አመት ለደ/አፍሪካ ጋዜጠኛ እና ለቱርክ ጋዜጠኛ ተሰጥቷል።  የስዊድን ዜግነት ያለው  ትውልደ ኤርትራዊው ጋዜጠኛ ዳዊት ይሳቅም ሽልማቱ እንደተሰጠው ከደርጅቱ የገኘው  መረጃ ይገልጻል።
የህብር ራዲዮ ዝግጅት ክፍል በዚህ አጋጣሚ ለሙያ ወንድሞቻችን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እና ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ  በመላው አለም በሚገኙ የ ነጻ ፕሬስ  ቤተሰቦች ስም እንኳን ደስሳላችሁ፣እንኳን ደሳላን ለማለት ይወዳል።
•••
በዚሁ አጋጣሚ ኢትዮ ሪፈረንስ ዝግጅት ክፍልም ለጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝና ውብሸት ታዬ የተሰማንን ደስታ ለመግለጽ እንወዳለን።
Filed in: Amharic